Docker poznámky II

 • Docker compose

Docker compose je nástroj pro definování jednoho a více kontejnerů pomocí YAML souborů, které je možné spustit jedním příkazem.

 • docker-compose up -d – spuštění
 • docker-compose down – ukončení
 • docker-compose build – nové sestavení dockerfilů používaných v souboru pro docker compose

Možné potíže

 • ERROR: readlink /var/lib/docker/overlay2: invalid argument
 • Docker Compose: No such image
 • ERROR: for <container> Cannot start service <container>: OCI runtime create failed: container_linux.go:296: starting container process caused „process_linux.go:398: container init caused …  caused \\\“not a directory\\\“\““: unknown: Are you trying to mount a directory onto a file (or vice-versa)? Check if the specified host path exists and is the expected type
  • může se objevit např. na Windows po změně hesla, je potřeba v nastavení dockeru ve sdílených discích odmapovat a opětovně namapovat disky a restartovat docker
  • https://stackoverflow.com/a/49439974
Rubriky: Nezařazené | Štítky: | Napsat komentář

Docker poznámky

Co je to Docker

Docker je platforma umožňující běh softwarových kontejnerů. Kontejnery pak umožňují běh programu izolovaně od operačního systému pouze s knihovnami a nastavením, které je jím vyžadované. Kontejnery jsou instancemi images. Image popisuje co má v kontejneru běžet a z této „definice“ je spuštěn kontejner. K dispozici jsou předpřipravené images https://hub.docker.com/explore/ z nichž lze odvodit další.

Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Štítky: | Napsat komentář

Vzdálená plocha s Xfce na Ubuntu

Poznámky vychází ze článku Ubuntu 14.04 – How to install xrdp in Ubuntu 14.04

 1. Aktualizovat databázi s informacemi o balíčkách a jejich verzích
 2. XRDP (Remote Desktop Protocol pro unixové systémy – http://www.xrdp.org/)
 3. Xfce (Desktopové prostředí Xfce)
 4. Získání IP adresy

   
Rubriky: Linux | Štítky: | Napsat komentář

LAMP na Ubuntu 16.04 (LTS)

https://www.howtoforge.com/tutorial/install-apache-with-php-and-mysql-on-ubuntu-16-04-lamp/

Rubriky: Linux | Štítky: , | Napsat komentář

Composer – poznámky

https://getcomposer.org/

stránka s balíčky: https://packagist.org/ Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

localhost domains – Windows hosts

Kde je soubor hosts ve Windows 10

C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Git – poznámky

Poznámky k používání Gitu vypsané z knihy „Pro Git“ od Scotta Chacona, která je volně dostupná v edici http://knihy.nic.cz/.
Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Štítky: , | Napsat komentář

Maticový vzorec v Excelu

Co je to maticový vzorec

Jedná se o vzorec, který umožňuje pracovat s několika hodnotami současně. (Co je matice podle Wikipedie)

Příklad maticového vzorce

Pokud mám například následující řádek s hodnotami A,A,B,A…

  A B C D
1 A A B A

…chci vypočítat, kolikrát se v něm vyskytuje písmeno „A“…napíšu následující vzorec

{=SUMA(KDYŽ(A1:D1=“A“;1;0))}

Výsledkem KDYŽ(A1:D1=“A“;1;0) bude matice ~ několik hodnot 1,1,0,1, které se pomocí SUMA sečtou na výslednou hodnotu 3. Samotná buňka se vzorcem KDYŽ(A1:D1=“A“;1;0), který nebude zadaný jako maticový, vypíše chybu #HODNOTA!. Pokud se vzorec vloží jako maticový (Ctrl+Shift+Enter) v buňce se objeví hodnota 1 (první ze 4 hodnot) – pro zobrazení hodnoty na jiné pozici je potřeba provést zápis {=INDEX(KDYŽ(A1:D1=“A“;1;0);0;3)} (matice hodnot, řádek, sloupec)

Potvrzení maticového vzorce

Ctrl + Shift + Enter

Pozn.

klasický vzorec KDYŽ(A1=“A“;1;0) by vrátil výsledek jen pro konkrétní buňku, bez maticového vzorce by se tedy musel např. vytvořit pomocný řádek s výsledky pro jednotlivé buňky a ten následně sečíst.

Rubriky: Nezařazené | Štítky: | Napsat komentář

PhpStorm – první pohled

Základní vlastnosti PhpStormuPhpStorm

 1. 2x shift = hledání všude
  • Prohledávání jak v souborech projetu, tak např. i v nastavení editoru
  • Zobrazení čísel řádků je tak možné zapnout/vypnout:
  • 2x shift, napsat „show line numbers“ zobrazí se rovnou přepínač pro zapnutí/vypnutí
  • nebo File -> Settings, skupina IDE Settings -> Editor -> Appearance: přepínač Show line numbers
 2. Automatické ukládání

Nefunkční pravý Alt v PhpStormu

PhpStorm nepodporuje zcela českou klávesnici. Proto při výchozím nastavení není možné psát znaky přes klávesové zkratky, které používají pravý alt, např. ‚alt + x‚, ‚alt + .‚ … nelze tak napsat znaky #,>,…

Řešením tohoto problému je editace souboru idea.properties v poznámkovém bloku (spustit jako správce):
C:\Program Files (x86)\JetBrains\PhpStorm 7.1.3\bin\idea.properties
přidat řádek:

viz. http://blog.pavlicek.cz/pravy-alt-v-phpstorm-a-intellij-idea/

Soubory s nastavením PhpStormu

Jsou rozlišovány dva druhy nastavení: http://www.jetbrains.com/phpstorm/webhelp/project-and-ide-settings.html

 • IDE Settings – nastavení k editoru
 • Project Settings – nastavení k projektu
  Nastavení k projektu je uloženo ve složce „.idea“ v kořenovém adresáři projektu. Při zakládání projektu bohužel není možno zvolit pro složku .idea jiné umístění (oproti např. NetBeans, které tuto vlastnost mají). Nestandardní postup pro uložení složky .idea mimo projekt lze nalézt zde: http://youtrack.jetbrains.com/issue/WI-343

Zobrazování krajních panelů a jejich obsahu.

Postranní panely jsou rozděleny na dvě části. V každém panelu je možné zobrazit 2 obrazovky. Např. v levém je defaultně „Project“ a dole „Favorites“. Pro zobrazení obrazovky „Structure“ v dolní obrazovce je potřeba mít tuto záložku jako první v dolní skupině. Tam lze přesunout přetažením myši nebo v místní nabídce vybrat „Split Mode“.

1

Změna velikosti fontu v editoru PhpStormu

Nejprve je potřeba povolit změnu velikosti. Tzn. jít do settings -> IDE settings -> Editor a zaškrtnout „Change font size (Zoom) with Ctrl+Mouse Wheel„, poté je možné měnit velikost fontu pomocí Ctrl a kolečka myši.
http://stackoverflow.com/questions/12546631/phpstorm-text-size

Lossy Encoding

Možnost zapnutí detekce kódování a upozornění, pokud je dokument v jiném kódování než v aktuálně otevřeném.

Vybrané klávesové zkratky

Pro PhpStorm je typické množství klávesových zkratek.

Navigace mezi taby s kódem

Alt + pravá/levá šipka – přepínání mezi jednotlivými taby
Ctrl + Tab – otevře se okno s možností listovat taby

Navigace v kódu

Alt + horní/dolní šipka – přepínání mezi funkcemi v otevřeném tabu
Ctrl + F12 – přepínání mezi funkcemi pomocí zobrazeného seznamu
Ctrl + B (Ctrl + levý myšítko) – přechod na deklaraci
Ctrl + Alt + levá/pravá šipka – krok zpět/vpřed v navigaci
více: http://www.jetbrains.com/phpstorm/webhelp/navigation-in-source-code.html

Práce s kódem

Ctrl + Shift + šipka nahoru/dolu – přesun vybraných bloků kódu (řádku, funkce) o odpovídající bloky
Ctrl + D – kopírování vybraného bloku kódu nebo kopie aktuálního řádku
Shift + Delete – odstranění aktuálního řádku
Ctrl + Alt + L – naformátování kódu na stránce nebo vybraného bloku
Ctrl + Shift + / – označený kód se obalí víceřádkovým komentářem /* … */ (opakovaným stiskem se komentář opět zruší)
Ctrl + / – označený kód se obalí/vrátí zpět pomocí jednořádkového komentáře

Nápověda pro PhpStorm

http://www.jetbrains.com/phpstorm/webhelp/

Rubriky: Programy | Štítky: | Napsat komentář

Fake SMTP server

Falešný SMTP server pro localhost

SMTP server, který neodesílá emaily adresátům, ale zachytává je pro ladění a testování.
Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené, Programy | Štítky: | Napsat komentář