React – základ – poznámky

Stažení knihovny create-react-app a následné vygenerování nového projektu s její pomocí.

npm install create-react-app
.\node_modules\.bin\create-react-app <project-name>

Alternativou může být příkaz npx, který příkaz rovnou vykoná

npx create-react-app <project-name>

Základní obsah souboru src/index.js

//import React (pojmenování importu) from 'react' (jméno závislosti nebo cesta k souboru)
import React from 'react'; 
import ReactDOM from 'react-dom';
//definování komponenty
const App = () => { //const App = function() {
  return ( //zabalení do závorek, kdyby za returnem nic nebylo, vrátí se undefined
    <div>Hello</div>;
  )
}
//vykreslení komponenty
ReactDOM.render(<App/>,document.querySelector("#root"));
 • pomocí importu lze přidat i css soubory import ‚./soubor.css‘
 • named vs default export
  • default – pokud obsahuje jeden defaultní
   export default <jméno komponenty>;
  • named – pokud vyjmenovává více
   export const <jméno komponenty> = () => {}<br>export const <jméno další komponenty> = () => {}

JSX

JSX přidává do JavaScriptu  XML syntax. Předchozí zápis App se tak zkompiluje do následujícího JS kódu, aby byl v prohlížeči funkční.

https://babeljs.io/repl | http://buildwithreact.com/tutorial/jsx

"use strict";

var App = function App() {
 //const App = function() {
 return React.createElement("div", null, "Hello");
};

HTML a JSX zápis není úplně stejný, jsou tam drobné odlišnosti.

 • style=“font-weight:bold“ => style={{fontWeight:’bold‘,color:’grey‘}}
  • {} = proměnná, {{}} = proměnná obsahující js objekt, kterému musí odpovídat zápis
 • class – v JS vyhrazené slovo, pro HTML class by se mělo použít className (v budoucnu bude možná odstraněno)
 • proměnné z JS jsou zobrazované v „{proměnné/fce}“
  • vypsání proměnné a textu (pokud promenna = 5, tak výstup bude „5 text“)
   {`${promenna} text`}
 • pro <label> místo for použít htmlFor

Props

 • předávání dat do podřazených komponent
 • jako atribut elementu
 • v rámci komponenty získané z prvního parametru
  const AppXy = (props) => {
 • lze udělat defaultní nastavení props v rámci komponenty
  const Komponenta = (props)=>{
    return <div>:)</div>;
  }
  Komponenta.defaultProps = {};

State

 • objekt, držící data komponenty
  • pokud komponenta obsahuje input s kterým se pracuje – drží se jeho data ve state a pro jejich získání se nepřistupuje do DOMu
 • inicializace v konstruktoru this.state = {}
 • plnění vždy přes this.setState({})
  • vyvolá opětovné vykreslení komponenty

Class-based

import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';

class App extends React.Component {
  //automaticky volane pred vsim ostatnim
  constructor(props){
    super(props);
  }

  render() {
    //pro caste volani neni vhodne zde cokoli inicializovat
    return (
      <div>:)</div>
    )
  }
};

ReactDOM.render(<App/>, document.querySelector("#root"));

Lifecycle

 • základní
  • constructor – jednorázové nastavení
  • render – pouze vykreslení
  • componentDidMount – načítání dat
  • componentDidUpdate – při změně state, props, případně pro další načítání dat
  • componentWillUnmount
 • méně časté
  • shouldComponentUpdate
  • getDrivedStateFromProps
  • getSnapshotBeforeUpdate

API požadavky

Redux

 • action creator (vytvoří objekt action)
 • action (objekt popisující jaké změny dat se mají provést)
 • dispatch (vytvoří kopii objektu akce a rozešle ho na všechny ‚reducers‘)
 • reducers (zpracovávají data z objektu akce, vracejí nová data)
 • state (aktualizovaná data z reducerů se ukládají do stavu)

Pravidla reducerů

 • musí vrátit nějakou hodnotu mimo hodnoty undefined
 • reducer přebírá vždy předchozí stav a akci (vyjma první inicializace, kdy je předchozím stavem undefined
 • jednoduchost; pro rozhodnutí o tom, jakou hodnotu vrátit, nesmí dělat volání dalších funkcí mimo (hledat v imputu, vyvolat api request,…)
 • nesmí se měnit první vstupní parametr reduceru (state) – může pak dojít k nepřerenderování reactí aplikace (je potřeba vrátit nový objekt/pole/hodnotu… pokud chceme, aby si redux uvědomil, že došlo ke změně… při vrácení stejného o/p/h to redux vyhodnotí jako že nedošlo ke změně a neaktualizuje zbytek aplikace)

Zdroje

 1. https://www.udemy.com/react-redux/
 2. https://stackoverflow.com/questions/50605219/difference-between-npx-and-npm
 3. https://reactjs.org/docs/introducing-jsx.html
 4. React component lifecycle
 5. Named Export vs Default Export in ES6
Rubriky: Nezařazené | Štítky: , | Napsat komentář

speedtest: SanDisk Ultra USB Drive 128 GB Type-C

Flash disk SanDisk Ultra Dual – 128GB.

 

 

Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Štítky: | Napsat komentář

Strojové učení – poznámky

Základní poznámky ke strojovému učení, převážně z knihy Mastering Java Machine Learning

Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Štítky: | Napsat komentář

HAProxy

HAProxy v docker kontejneru. Příklad možného nastavení pro směrování požadavků ze subdomén na různé kontejnery. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Štítky: , | Napsat komentář

Zvýšení výkonu PHP

Upřesněním namespace pro globální funkce a konstanty lze zvýšit výkon PHP.
Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Štítky: | Napsat komentář

Význam zápisů v PHP

Rubriky: Nezařazené | Štítky: | Napsat komentář

Elasticsearch – základní koncept – poznámky

Elasticsearch (ES)

 • vysoce škálovatelný, open-source fulltextový vyhledávač a analytický nástroj umožňující pracovat s daty v téměř reálném čase
 • ukázkový use-cases
  • katalog produktů s vyhledáváním a našeptáváním
  • sbírání dat pro analýzu – trendy, statistika, anomálie,…
  • výstrahy (alerts & notifications) – pokud data v ES splní nějakou podmínku
  • rychlé výstupy pro „ad hoc“ dotazy nad velkým množství dat (např. ve spojení s Kibanou – vizualizace dat)

Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Štítky: | Napsat komentář

screen: Must be connected to a terminal.

https://github.com/moby/moby/issues/30421

uvnitř běžícího kontejneru příkaz:

script /dev/null

 

Rubriky: Nezařazené | Štítky: | Napsat komentář

Vytvoření uživatele s veřejným klíčem

 1. vytvořit uživatele
  useradd -m -d /home/joe -s /bin/bash joe
 2. vytvořit klíče a veřejný přidat do /home/joe/.ssh
  ssh-keygen -b 4048 -t rsa
 3. importovat veřejný klíč do authorized_keys (=soubor)
  cat id_rsa.pub >> /home/joe/.ssh/authorized_keys
 4. nastavit práva (bez správného nastavení nebude fungovat!)
  chown -R joe:joe /home/joe/.ssh
  chmod 700 /home/joe/.ssh
  chmod 600 /home/joe/.ssh/authorized_keys
  
 5. ujistit se, že je povolená autentizace pomocí veřejného klíče
  grep PubkeyAuthentication /etc/ssh/sshd_config

  očekávaný výstup: PubkeyAuthentication yes

 6. seznam uživatelů s povoleným přístupem může být omezen v souboru /etc/ssh/sshd_config
  AllowUsers alice bob

  ve stejném souboru lze zrušit povolení pro přihlášení roota

  # Prevent root logins:
  PermitRootLogin no

  poté je potřeba restart služby

  service sshd restart 
  

   

Když se nedaří připojení k ssh

lze zkusit přidat „-v“ pro sledování, jaký se použije klíč

ssh -v user@host

Zjednodušení přihlašování

editací souboru .ssh/config na straně přihlašovaného

# --- some host ---
Host nameofhost
	HostName xx.xxx.xxx.xx
	User someuser
	PreferredAuthentications publickey
	IdentityFile /Users/currentuser/.ssh/my_private_key
	UseKeychain yes
	AddKeysToAgent yes
# ----------------------------
ssh nameofhost

 

 

Zdroje

Rubriky: Linux | Napsat komentář

Zabezpečení OpenSSH

 • vypnut starší a méně bezpečný protokol 1
 • zakázat přihlašování pro roota
 • omezit přihlašování jen na vybrané uživatele
 • změnit port 22
 • omezení přístupu na IP nebo omezení IP po určitém počtu chybných přihlášení
 • nastavení veřejného/soukromého klíče pro autentizaci a následné vypnutí přihlášení pomocí hesla

Zdroj

https://wiki.centos.org/HowTos/Network/SecuringSSH

Rubriky: Linux | Napsat komentář